Practice Area

Proiecte de succes

Colaborarea cu UNCITRAL

Participarea mea la organizarea Proiectului UNCITRAL-World Bank Group Judicial Capacity-Building Initiative on International Best Practices in the Area of Insolvency Law, octombrie 2021.

Contribuția mea a constat în stabilirea temelor de dezbatere și realizarea prezentării în colaborare Sir Alastair Norris, judecător în UK, pentru Sesiunea plenară, Comparative overview of approaches to avoidance proceedings. Amorganizat și am condus împreună cu Sir Alastair Norris alte două Secțiuni, Discussion among participating judges based on a case study și Discussion in plenary among all participants – exchange of experience. Peste patru sute de judecători din întreaga lume s-au înscris în acest program. Am prezentat o imagine de ansamblu a legislației și practicii românești privind acțiunile în anulare în domeniul insolvenței, puncte de vedere în ceea ce privește soluțiile recomandate în Ghidul legislativ UNCITRAL privind dreptul insolvenței (Recomandările 87-99) și Principiile Băncii Mondiale pentru un regim eficient de insolvență și regimuri creditor/debitor.

Inițiativa comună UNCITRAL-Banca Mondială de consolidare a capacităților sistemului judiciar privind cele mai bune practici internaționale în domeniul dreptului insolvenței este menită să servească drept platformă pentru judecătorii din țările în curs de dezvoltare, pentru a face schimb de opinii și de experiență în ceea ce privește gestionarea cazurilor naționale de insolvență și pentru a învăța în acest context despre Ghidul Legislativ UNCITRAL privind dreptul insolvenței și despre Principiile Băncii Mondiale pentru regimuri eficiente de insolvență și de creditor/debitor. Această primă sesiune axată pe acțiunile în anulare, la care au participat câteva sute de judecători din toate jurisdicțiile din lume, a fost un real succes ca nivel tehnic al prezentărilor, diseminare și feedback al participanților. Pentru detalii, program și prezentări, a se vedea: https://lnkd.in/eGxYD95a    

Am fost invitată ca specialist la Cea de-a 25-a aniversare a Legii Model a UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră (1997) în cadrul Celei de-a 55-a Sesiuni a UNCITRAL din 15 iulie 2022.

Cu ocazia Celei de-a 25-a aniversări a Legii Model a UNCITRAL privind insolvența transfrontalieră, Secretariatul UNCITRAL a organizat o discuție între autoritățile care activează în reforma legislației privind insolvența pentru a informa Comisia cu privire la recentele experiențe multilingve interregionale. Au fost prezentate evaluări privind schimbul de informații în domeniul legislației privind insolvența, evidențiindu-se rolul pe care materialele și evenimentele legislative, de orientare și de referință ale UNCITRAL îl joacă în acest context. Pentru materialele evenimentului, program, declarații și înregistrarea video a dezbaterii în toate cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite, a se vedea: https://lnkd.in/dpUdQnzw

Promovarea proiectului european JCOERE în România

Am implicat Universitatea Titu Maiorescu din București în proiect și am participat în calitate de specialist, magistrat și cercetător doctoral în perioada 2018-2020.

Am fost invitată în anul 2017 de University College Cork să particip ca judecător și specialist în dreptul internațional al insolvenței. Am decis să mă implic în proiect ca membru al unei echipe academice românești. Pentru a aduce mai aproape mediul academic românesc de comunitatea internațională, am propus participarea ca partener în proiect a Universității Titu Maiorescu din București, unde la acel moment desfășuram cercetarea doctorală. Propunerea mea a fost acceptată, iar eu am devenit membru al echipei din România.

Proiectul "Cooperarea judiciară în sprijinul redresării economice în Europa", în care Universitatea Titu Maiorescu din București a fost parteneră, alături de University College Cork, Universita degli Studi Firenze și INSOL Europe, a fost cofinanțat de EU Orizont 2020 - Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) și a avut ca scop îmbunătățirea cooperării judiciare în aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 848/2015 privind procedurile de insolvență, pentru a sprijini restructurarea preventivă a întreprinderilor la nivel european și realizarea obiectivelor stabilite în Directiva privind restructurarea și insolvența (UE) 1132/2017).

Implicarea mea în activitățile JCOERE, constând în organizarea de întâlniri, realizarea de materiale scrise, publicații și videoconferințe, este relevantă pentru îmbunătățirea cunoștințelor membrilor sistemului judiciar și practicienilor în insolvență cu privire la cadrele statutare și jurisprudența privind restructurarea transfrontalieră. Proiectul a fost o oportunitate excelentă pentru schimbul practic de informații și cooperare, pentru implicarea pro-activă a sistemului judiciar românesc în ceea ce privește cunoașterea și utilizarea celor mai bune practici în activitatea curentă în domeniul insolvenței.

Mai multe detalii despre activitățile și publicațiile proiectului JCOERE sunt disponibile pe site-ul JCOERE: https://www.ucc.ie/en/jcoere/

Colaborarea cu INSOL INTERNATIONAL și INTERNATIONAL INSOLVENCY INSTITUTE

INSOL International este o federație mondială de asociații naționale de practicieni și avocați specializați în restructurare și insolvență. În prezent, există peste 44 de asociații membre, cu peste 10.500 de profesioniști care participă ca membri ai INSOL International. INSOL are, de asemenea, grupuri auxiliare care reprezintă sistemul judiciar, autoritățile de reglementare, finanțatorii, cadrele universitare, mediatorii și arbitrii în materie de insolvență. 

International Insolvency Institute este o organizație  mondială a unor profesioniști cu expertiză în dreptul internațional al insolvenței, pentru îmbunătățirea legislației și practicilor legate de insolvență și restructurare, la nivel intern și internațional. Membrii Institutului provin din cei mai înalți și respectați practicieni în insolvență, judecători și cadre universitare din lume și are legături valoroase cu mulți dintre cei mai înalți profesioniști în reglementare și administrație din domeniul insolvenței.

Ian Fletcher International Insolvency Law Moot Competition

Am fost singurul judecător participant la jurizarea semifinalelor la cele șase ediții din șapte ale Ian Fletcher International Insolvency Law Moot Competition: 25.02.2023 (online) 20.03.2022, (online); 19.03.2021 (online); 07-09.02.2020, Londra; 31.03.2019, Singapore, 08.02.2018, Vancouver, organizate de International Insolvency Institute și INSOL International. Am colaborat în calitate de judecător cu peste 15 judecători specializați în insolvență din SUA, Marea Britanie, Singapore, Noua Zeelanda, Brazilia, Olanda, Irlanda, etc. Am fost împreună academicieni, judecători, studenți, analizând și dezbătând probleme legate de insolvența transfrontalieră, practica și jurisprudența în special din sistemele de tip common-law. Ian Fletcher International Insolvency Moot este cea mai prestigioasă competiție în domeniul dreptului internațional al insolvenței din lume. Chiar dacă este încă relativ tânără (prima competiție a fost organizată în 2017), competiția a dobândit deja o reputație internațională semnificativă. https://www.insol.org/moot

Participarea mea în calitate de Fellow INSOL International începând cu anul 2018.

Unul dintre cele mai semnificative rezultate ale apartenenței la comunitatea Fellows este acela de a dezvolta prietenii și relații profesionale cu specialiști și practicieni din întreaga lume. Fellows INSOL International reprezintă un grup activ, cu resurse și căi de comunicare directe, care sporesc oportunitățile de sesizare, sursele de informare și asistență practică în diferite jurisdicții. https://www.insol.org/fellows

INSOL Webinar Series Committee

În perioada 2020-2021 am fost membru al INSOL Webinar Series Committee, responsabil de realizarea unor programe educaționale online. În cadrul acestui proiect am colaborat îndeaproape cu ceilalți membri ai comitetului pentru a organiza întâlnirile profesionale, am fost moderator în cadrul INSOL International Focus Webinar: Forum shopping and challenges in the recognition of insolvency proceedings: Some views from the bench și INSOL Quick Takes: The Judicial Response to Covid-19, participanți fiind judecători din SUA, Olanda, Singapore, UK. În cadrul ambelor evenimente am avut un rol principal în stabilirea temei și subiectelor pentru dezbateri, am condus discuțiile, am colaborat îndeaproape cu membrii diferitelor jurisdicții participante, având un feedback internațional pozitiv.

Am fost membru INSOL International Judicial Group, sunt membru INSOL ERA (Early Researcher Academics), ceea ce mi-a permis dezvoltarea abilităților personale și lărgirea cunoștințelor profesionale.

Colaborarea cu INSOL EUROPE

INSOL Europe este o organizație de profesioniști specializați în insolvență și restructurarea afacerilor, având peste 1.250 de membri din 50 de țări, avocați, contabili, judecători, autorități de reglementare, cadre universitare.

Membru al Consiliului INSOL Europe (2020-2023)

Activitățile INSOL Europe sunt administrate de Consiliu, care este ales de către membrii săi.Sunt membru al Consiliului INSOL Europe, exercitând responsabilitățile Consiliului prin aprobarea propunerilor de modificare a politicilor asociației, prin dezbaterea și aprobarea strategiei propusă de Executiv care va permite INSOL Europe să își atingă obiectivele, prin aprobarea raportului financiar și bugetului. http://www.insol-europe.org/about-us/executive-council-secretariat

Co-Chair INSOL Europe Judicial Wing

Judicial Wing este un grup din care fac parte 36 de judecători în funcție și 3 foști judecători din 22 de state membre ale UE și 2 judecători în funcție din state europene nemembre. Activitățile grupului sunt concentrate pe aspecte legate de insolvența transfrontalieră. În calitate de co-președinte, am participat din anul 2019 la organizarea reuniunilor, pregătirea și prezidarea acestora. În această funcție am fost, de asemenea, implicată activ pentru a încuraja cercetarea științifică, pentru a promova cele mai bune practici și cooperarea transfrontalieră între instanțele specializate în materie de restructurare și insolvență. Am propus două proiecte, dintre care unul finalizat în anul 2022cu publicarea unui material „COVID-19: Which practical measures adapted by the insolvency courts because of the pandemic are desirable to become permanent changes of their practice?”, iar cel de al doilea, în derulare în anul 2023, „The Relevance of the UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency in EU Member States”. https://www.insol-europe.org/judicial-wing-publications

Activitatea de judecător (18 ani)

Experiența mea de judecător reprezintă mediul de lucru, cultura și stilul de management în care am avut un real succes. Am 18 ani de activitate neîntreruptă, timp în care am participat și am condus de 2-3 ori lunar ședințe publice, cu aproximativ 50-180 de cauze în fiecare ședință și prezența în public a peste 50 de persoane, uneori. Există câteva lucruri esențiale la care un judecător trebuie să fie atent. În primul rând, judecătorul trebuie să găsească o modalitate de a-și integra independența. Prin aceasta se înțelege că judecătorul trebuie să fie mereu atent la ceea ce se întâmplă în jurul său și la evoluțiile și schimbările juridice care au loc. În plus, trebuie să încerce să se consulte și să facă schimb de informații cu alți judecători. Judecătorul are un impact mai mare sau mai mic asupra întregii societăți, prin fiecare sentință pe care o pronunță. În ceea ce privește calitățile unui judecător, este nevoie de multă stăpânire de sine, putere de concentrare și, în același timp, de păstrarea demnității profesiei. A fi judecător presupune să înțelegi, să interpretezi și să aplici legea într-o cheie nouă de fiecare dată. 

PUBLICAȚII ȘI ARTICOLE

„MSMEs - Practical Challenges and Risk Mitigation Post COVID-19 – Romania Chapter”, INSOL International, 6-7 Queen Street, 2022, London

Insolvency and Restructuring of the Group of Companies: Cross-border Cooperation: Comparative Examination of Legal Regime and Practice in Romania, UK, and the United States, INSOL Europe YearBook 2022 “Restructuring and Insolvency Tools in Times of Crisis”, INSOL Europe, October 2022

Cooperare, comunicare si coordonare in insolventa transfrontaliera a grupului de societatiEditura Universul JuridicBiblioteca Dreptul insolventei, 2022

Nicoleta Mirela Năstasie, Flavius-Iancu Moţu, „INSOL International Glossary of Terms – ROMANIA - Standard Insolvency and Related Terms”, February 2022, INSOL International

Nicoleta Mirela Năstasie, Simona Maria, Andreea Deli, „INSOL International – World Bank Group - Global Guide 2021Measures adopted to support distressed businesses through the COVID-19 crisis – Update llI - INSOL International – ROMANIA Chapter, May 2021

Nicoleta Mirela Năstasie, Cristian Drăghici, Mapping „Preventive Restructuring Frameworksand the EU Directive for the JCOERE Project Country Report Romania”, în Report 1, realizat în Proiectul international Judicial Cooperation Supporting Economic Recovery in Europe(JCOERE)

Nicoleta Mirela Nastasie, Andreea Corke, Róbert Muzsalyi, The Undertaking, Mystery or Reality? Eurofenix INSOL Europe Winter 78, 2019/2020, p. 30-32

Nicoleta Mirela Nastasie, Andreea Corke, Róbert Muzsalyi, AKÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS: REJTÉLY VAGY VALÓSÁG? HOGYAN MŰKÖDIK A 2015/848/ EU RENDELET ÁLTAL LÉTREHOZOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS INTÉZMÉNYE ROMÁNIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON? Gazdasag es Jos 1/2020, în limba românăîn Revista Phoenix nr. 71-72, p.16-21.

A judicial “cookbook” and recipes for international insolvency cooperationEurofenix INSOLEurope, 75 Spring, 2019, p.34-35.

Cooperare judiciară internațională în materia insolvenței, Partea I, Phoenix nr. 62/2018, p.27-34 Partea a II a, Phoenix nr.63/2019, p.35-42

How to Recognize, Avoid or Mitigate the Effects of Business in Financial DistressConferința Internațională Educație și Creativitate pentru o Societate Bazată pe Cunoaștere - Drept 12/2018

The Role of Judiciary for a Greater Convergence of European Insolvency Lawîn Harmonisation of European Insolvency Law, INSOL Europe Nottingham, Paris 2016

Armonizarea legislațiilor și procedurilor de insolvență transfrontalieră – tendințe și provocări actuale, Curierul judiciar nr. 6/2016

Grupul de societăți în sistemul de drept civil român, în Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare, Institutul de Cercetări Juridice, Acad. Andrei Rădulescu 2016.

Poza 1
Our Goals & Achievements on Lawers Practice