Consultanță și servicii juridice în cazuri de insolvență transfrontalieră
INSOL International 3
1 Dubrovnik (1)
INSOL Europe 3

       

Cabinetul are expertiză în probleme complexe de extraneitate în insolvență și în restructurări sensibile. Acordăm consultanță și reprezentăm debitori, creditori și investitori în situații de afaceri în dificultate. De asemenea, oferim consultanță cu privire la drepturile creditorilor, înțelegeri extrajudiciare cu debitorii, litigii de insolvență și reorganizare, transferuri frauduloase.

 

Pentru a sprijini strategiile internaționale ale clienților noștri, am dezvoltat relații cu comunitățile juridice din alte jurisdicții, rețele de avocați specializați din întreaga lume, a căror practică cuprinde litigii comerciale internaționale complexe, inclusiv în sistemele de drept de tip common-law. În acest sens, acordăm consultanță strategică pre-contencioasă și sprijin continuu în materie de soluționare a litigiilor cu elemente de extraneitate, cu privire la o gamă complexă de aspecte litigioase și necontencioase întâlnite în cazul procedurilor de insolvență.

 

Probleme și proceduri transfrontaliere

Procedura principală de insolvență. Stabilirea jurisdicției în insolvența transfrontalieră a debitorului unic și a grupului de societăți

Procedura secundară de insolvență și procedura teritorială în insolvența transfrontalieră în cazul debitorului unic și al grupului de societăți

Legea aplicabilă în insolvența transfrontalieră și soluționarea conflictului de legi

Aplicarea practică a obligațiilor practicienilor în insolvență de cooperare și comunicarecu practicienii și instanțele străine în insolvența transfrontalieră. Comunicarea de informații, limite, condiții.

Coordonarea procedurilor de insolvență referitoare la același debitor, desfășurate în state diferite. Coordonarea administrării și supravegherii bunurilor și a activității debitorului. aprobarea sau punerea în aplicare de către instanțe a acordurilor de coordonare a procedurilor.

Recunoașterea procedurilor de insolvență potrivit Legii Model privind insolvența transfrontalieră elaborată de UNCITRAL (1997) adoptată în România, potrivit Regulamentului (UE)848/2015 al Parlamentului European și al Consiliului privind procedurile de insolvență, ori prin prisma principiilor generale ale dreptului internațional privat

Efectele recunoașterii a unei proceduri de insolvență, care pot include suspendarea procedurilor de executare și acțiunilor judiciare, măsuri de conservare, participarea în orice procedură în statul de recunoaștere.

Măsuri cu executare vremelnică necesare a fi solicitate și puse în aplicare pentru protejarea bunurilor debitorului sau a intereselor creditorilor acestuia.

Administrarea și valorificarea tuturor sau a unora dintre bunurile debitorului situate în alt stat.

Acțiuni în anularea actelor juridice încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor săi, acțiuni în nulitate sau inopozabilitate, cu elemente de extraneitate.

Atribuțiile practicienilor și celorlalți reprezentanți în procedura principală și în procedura secundară de insolvență.

Particularitățile restructurării și insolvenței grupurilor de societăți cu elemente de extraneitate.

Recuperarea de către creditorii români a creanțelor de la debitorii din alte state membre UE și din state care nu sunt membre UE.

Participarea creditorilor români procedura principală deschisă în alt stat membru UE. Depunerea declarației de creanță.   

Tratamentul creanțelor în procedura de insolvență derulată în străinătate. Practica depunerii colective de către practicienii în insolvență în numele tuturor creditorilor care participă la fiecare serie de proceduri

 

Dispunem de cunoștințele necesare și experiență pentru a oferi consultanță strategică și procedurală cu privire la aspectele legale și practice pentru protejarea intereselor clienților în legătură cu restructurarea, insolvența și falimentul, la nivel internațional.