Consultanță și servicii juridice pentru creditori

    Dacă sunteți CREDITOR al unei întreprinderi care se află în dificultate financiară, vă putem ajuta să maximizați ceea ce recuperați și să minimizați impactul asupra dumneavoastră. Recunoaștem faptul că a deveni creditor atunci când o întreprindere se prăbușește poate fi derutant și consumator de timp.

Putem lucra cu dumneavoastră pentru a urmări și recupera datoriile înainte ca un debitor să intre într-un proces formal de insolvență. Vă putem oferi consultanță și asistență în următoarele domenii: înțelegerea opțiunilor și drepturilor dumneavoastră în calitate de creditor, recuperarea datoriilor, executarea garanțiilor.

 

S-ar putea să fie nevoie să faceți anumiți pași în relația cu debitorul. De îndată ce debitorul va răspunde, vom iniția, la indicațiile dumneavoastră, un dialog pentru a explora posibilitatea unei înțelegeri. Vom analiza împreună cu dumneavoastră datoria și circumstanțele pentru a stabili dacă procedura insolvenței se potrivește situației. Dacă se va ajunge la o înțelegere, se va încheia un acord formal cu debitorul și vom opri procedura. În sens contrar, acțiunea în justiție își va urma cursul.

 

În procedurile de restructurare preventivă, insolvență sau faliment

Insolvența unei întreprinderi poate afecta furnizorii comerciali, clienții, proprietarii, creditorii și angajații. Fie că ați avut ghinionul de a vă confrunta cu mai multe situații de insolvență a debitorilor dvs., fie că aceasta este o experiență nouă, vă putem oferi consiliere și sprijin adecvat pentru a vă proteja cât mai bine afacerea. De la început până la sfârșit, vă vom sprijini pe tot parcursul acestui proces, ajutându-vă să navigați prin labirintul complex de reguli și proceduri care însoțesc orice insolvență formală. Un sprijin juridic puternic, eficient și, mai presus de toate, de specialitate este esențial atunci când se ia în considerare formularea unei cereri de deschidere a procedurii de insolvență.

 

Obiectivul nostru este, bineînțeles, de a vă maximiza recuperarea creanțelor. Gama cuprinzătoare de servicii juridice și de consultanță pentru creditori include:

Depunerea declarației de creanță, prezentarea dovezilor pentru declarația de creanță și abordarea contestațiilor la tabelul de creanțe.

 Numirea unor practicieni în insolvență pentru a gestiona și investiga afacerile debitorului, ceea ce poate include inițierea de acțiuni în anulare sau pentru a readuce la masa credală active în beneficiul creditorilor.

Apărarea creditorilor care se confruntă cu o contestație din partea unui lichidator, administrator sau administrator judiciar pentru returnarea sumelor de bani primite de către creditor.

Participarea la adunările creditorilor sau participarea la comitetele creditorilor în numele dumneavoastră.

Angajarea în corespondența cu practicienii în insolvență.

Recuperarea bunurilor care fac obiectul unei garanții, negocierea condițiilor cu practicienii în insolvență.

Examinarea propunerilor debitorului și/sau ale practicianului în insolvență.